بازنشر

مفهوم گروه در روانشناسی اجتماعی

8,000 تومان
کد : MP002

اطلاع به دوستان

پاورپوینت مفهوم گروه در روانشناسی اجتماعی، گروه در روانشناسی اجتماعی، گروه روانشناسی اجتماعی ppt

مشخصات فایل 

تعداد اسللاید : 22

سطح پاورپوینت : متوسط

حجم فایل : 4.9MB

مطالب موجود در فایل

 • تماشاچیان فعال
 • گروه همکوش
 • ویژگی های تکلیف و موقعیت
 • منبع اطلاعات
 • مشخصه های گروه (ترکیب گروه، ساختار گروه، پویایی گروه، عملکرد گروه)
 • اندازه ایده آل گروه
 • تکلیف
 • امکان ارتباط، شبکه های ارتباطی
 • شبکه چرخی، شبکه دایره ای و هم پیوند، شبکه های ارتباطی زنجیری و Y شکل
 • شبکه های ارتباطی چه تاثیری برمولد بودن و رضایت خاطر اعضا دارد ؟
 • انسجام
 • گروه های ویژه
 • گروه T
 • فواید شرکت کردن در گروه های T

 

قسمتی از متن موجود در فایل

 تماشاچیان فعال

داشیل در آزمایشی در سال 1930نشان داد که مردم در یک موقعییت متقابل سریع تراما بی دقت تر از افرادی که در تنهایی هستند کار می کنند .
اگر تماشاچیان فعال باشند حالت رقابت آمیز در گروه پیدا می شود و بر عملکرد فرد در گروه تاثیر می کند . گفته می شود که این تاثیر ناشی از گروه همکوش است که با شخص به رقابت پرداخته اند .

گروه همکوش

مبانی برای مقایسه ایجاد می کند و ممکن است به ایجاد رقابت کمک کند . اگر شخص دیگر بهتر از ما عمل کند عمل کرد آن شخص ممکن است برای ما به عنوان یک قرینه رقابت آمیز عمل کرده و عملکرد ما را بهبود بخشد . اما اگر آن شخص مانند ما یا بدتر از ما عمل کند گروه همکوش تاثیر چندانی بر ما نخواهد داشت .