بازنشر

راهکارهای مدیریت منابع انسانی (مجریان) در صداوسیما

15,000 تومان
کد : AC001

اطلاع به دوستان

پاورپوینت راهکار های مدیریت منابع انسانی در حوزه بکارگیری مجریان در صدا و سیما، دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (مجری) در صدا و سیما

مشخصات فایل 

تعداد اسللاید : 42

سطح پاورپوینت : حرفه ای

حجم فایل : 8.9MB

مطالب موجود در فایل

 • چکیده
 • مقدمه
 • مدیریت منابع انسانی
 • انضباط بخشی
 • ارزیابی عملکرد
 • ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
 • رویکرد های ارزیابی عملکرد، روش های ارزیابی
 • مجری
 • جریان شناسی تحقق فرایند مدیریت منابع انسانی در حوزة به کارگیري مجریان صدا و سیما
 • نحوه جذب و ورود مجریان به تلویزیون
 • نحوه جذب و ورود گویندگان به رادیو
 • ورود گویندگان رادیو به حیطه اجرا های تلویزیونی
 • آموزش مجریان تلویزیون
 • راهکارهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی در حوزه به کارگیری مجریان صدا و سیما
 • راهکارهای نحوه مناسب ارزیابی عملکرد مجریان صدا و سیما توسط مدیران
 • راهکارهای نحوه تشویق و تنبیه مجریان صداوسیما
 • راهکارهای نحوة تعامل سازمان صدا و سیما با مجریان خود و بالعکس
 • راهکارهای مرتبط با نظام جذب مجریان
 • راهکارهای مرتبط با حیطه آموزش و مهارت افزایی مجریان
 • مشکلات حیطه آموزش و مهارت افزایی مجریان
 • راهکارهای مرتبط با نظام مدیریت مجریان
 • الگو پیشنهادی مدیریت منابع انسانی مجریان صداوسیما
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهاد های مربوط به ورود و جذب مجریان در رسانه ملی
 • منابع (ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه بکارگیري مجریان در صداوسیما (اسماعیل فضلی زاده، محمد حسین ساعی، رضا پورحسین))

 

قسمتی از متن موجود در فایل

 شاید بتوان گفت که بخش عظیمی از ثقل تولید یک برنامه موفق مجري محور در صدا و سیما بر دوش مجریان است. به بیان دیگر همانطور که یک سفیر کشوری را نمایندگی میکند، مجری هم برنامه های صدا و سیما را نمایندگی میکند. به همین سبب نیاز به یک برنامه ریزی به خصوص براي استفاده و به کارگیري هرچه مؤثرتر از مجریان وجود دارد. بررسی ها نشان میدهد که متأسفانه با وجود تلاش های ستودنی صورت گرفته در زمینه ی مدیریت به کارگیري مجریان صدا و سیما فاصلۀ وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، فاصله ای قابل ملاحظه است که میتوان از طریق انجام پژوهش هایی کاربردی و عمیق، سیاست های کلی این موضوع و خلأ موجود را تا حد زیادی مشخص و تکمیل کرد.

منبع پاورپوینت : فایل pdf ارائه راهکارهای مدیریت منابع انسانی در حوزه بکارگیري مجریان در صداوسیما (اسماعیل فضلی زاده، محمد حسین ساعی، رضا پورحسین) میباشد.